NIEUWS

FACILITY MANAGEMENT

De bedrijfsvoering van een facilitaire organisatie zal ten alle tijden zonder problemen moeten kunnen functioneren zonder dat de klant hier last van heeft! Door het inzetten van een interim facility manager gaan de bedrijfsprocessen door en kan het primaire proces zich richten op de core-business van de organisatie.
Er zijn situaties denkbaar dat er gekozen wordt voor het inschakelen van een onafhankelijk adviseur op het gebied van facility management.
 
Heeft u voor korte of langere periode ondersteuning nodig op het gebied van facility management of organisatieadvies voor het inrichting van een facilitaire organisatie, dan bent u op het juiste adres.
 
Dienstverleningen op het gebied van facility management zijn:

  • Interim management,
  • Project management.
  • Huisvesting,
  • Beveiliging en brandveiligheid.

PROJECT MANAGEMENT

Projecten kunnen vaak zelf binnen een organisatie worden opgepakt en afgerond. Er zijn ook situaties waarin dit niet mogelijk is en er behoefte is aan externe ondersteuning. Dit kan gedaan worden door het inzetten van een interim projectmanager. Dat wordt gedaan vanaf de initiatieffase tot de eindfase van een project. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt wat u kunt verwachten en de wijze waarop het project zal worden doorlopen. Kortom u kunt volledige transparantie van ons verwachten.
 
Projectmanagement voor huisvestingsvraagstukken vraagt een specialistische aanpak.
Huisvesting is een belangrijk onderdeel voor iedere organisatie, omdat er voor langere periode gebouwd wordt en afschrijving vaak over 40 of meer jaren gerekend wordt. Niet alleen de afschrijving van de gebouwen maar o.a. ook kosten van onderhoud drukken op de exploitatie van de organisatie. Bouwen voor lange termijn is lastig, omdat er ingespeeld moet worden op snel veranderende vraag. Bouwen is een onderdeel dat niet dagelijks voorkomt binnen een facilitaire organisatie. Dit vraagt kennis van zaken bouwprojecten om vanaf initiatieffase tot eindfase het gewenste resultaat te doorlopen. Vaak blijft een organisatie na oplevering zitten met de vraag op welke wijze de huisvestingskosten kunnen worden doorbelast. Kortom, vragen die geen dagelijkse zaak zijn binnen een organisatie en externe expertise vraagt.      
Dienstverleningen op het gebied van project management zijn:
  • Projectmanagement
  • Huisvestingsvraagstukken

REFERENTIES

Da Costa gezondheidscentrum:
Advies en opzetten facilitaire dienstverlening; aanbesteding schoonmaak- tuinonderhoud- afvalverwerking- zonnepanelen- VoIP telefonie, opzetten: handboek, BHV organisatie. beheer: service kosten, werving en selectie.

Diaconie Hervormde Gemeente Putten:
Betreft een viertal projecten: Het ontwikkelen van een agrarisch perceel naar woonbestemming t.b.v. vrijstaande woningen.  Wijzigen bestemmingsplan naar woonbestemming en maatschappelijke doeleinden, amoveren van bijgebouwen en het realiseren van twee onder een kap woningen t.b.v. kort verblijf. Verkoop van een aantal agrarische percelen grond. Verkoop agrarisch perceel aan projectontwikkelaar t.b.v. realisatie woningen Putten-Zuid. 

Horizon Jeugd en Onderwijs:
Advies inrichting facilitaire organisatie en implementatie. Met als onderdeel harmonisatie en integratie van processen, als de formatie van een geïntegreerde afdeling; Implementatie van een facilitair management informatiesysteem en MJOP. Ontmantelen gebouwen, herinrichting terrein, realiseren van sportvoorzieningen.

Bernhove Ziekenhuis:
Huisvestingsvraagstukken vastgoedmanagement met doorbelasting kosten naar betreffende afdeling(en). 
 
Avenier jeugd- en opvoedhulp: Huisvestingsvraagstukken, bouw projectmanagement van initiatieffase tot oplevering van meerdere bouwprojecten variërend tussen de 1 en 12 miljoen euro.  Advies inrichting en bezuinigingen van de facilitaire organisatie.
 
Stg. Vrienden van Effatha:
Restauratie monumentale boerderij met bijbehorende schuren. Uitbreiding perceel grond en inrichting terrein.
 
Jongerenhuis Harreveld:
Interim facility management, professionalisering facilitaire organisatie, implementatie FMIS, aanbesteding groen- en schoonmaakonderhoud, opzetten en aanbesteden MOP. Huisvestingsvraagstukken en bouwmanagement van diverse projecten van 2 ton tot 3 miljoen euro.
Gerealiseerde projecten: brandveiligheid gebouwen, revitalisering van stafgebouw, renovatie receptiepost en calamiteitendesk, realiseren interim kantoorhuisvesting.    

 NIEUWS  FACILITY MANAGEMENT  PROJECT MANAGEMENT  REFERENTIES